Lapsen kehitys - lapsen kasvu ja aivojen kehitys

Aivojen kehityksen vilkkain vaihe alkaa jo ennen syntymää. Kehitys jatkuu voimakkaana koko varhaislapsuuden ja elämän ensimmäisen vuosikymmenen ajan hidastuen sen jälkeen. Tutkimuksissa on osoitettu oppimiskykymme säilyvän koko elämämme ajan.

Kokemuksilla tärkeä rooli lapsen aivojen kehityksessä
Biologisen kypsymisen ja perinnöllisten ja yksilöllisten ominaisuuksien lisäksi aivojen kehittymiseen vaikuttaa tunne- ja vuorovaikutuskokemukset. Miten lasta hoidetaan, minkälaisessa ympäristössä hän kasvaa ja minkälaisia virikkeitä hän saa ovat merkityksellisiä seikkoja lasten aivojen kehittymiselle. Lapsi oppii esimerkin kautta, ja siksi yhdessä tekeminen ja hyvänä mallina toimiminen tukevat lapsen aivojen kehitystä. Myös muiden laatutekijöiden, kuten esimerkiksi riittävän unen, terveellisen ruokavalion ja hyvän ruokailurytmin merkitystä ei pidä unohtaa.

Aivojen kaksi puoliskoa: tunne ja järki
Ihmisaivot käsittelevät tietoa samanaikaisesti kahdella eri tavalla, oikeassa ja vasemmassa aivopuoliskossa. Aivojen oikeaa puolta kutsutaan tunnepuoleksi ja vasenta aivopuoliskoa tietoisen ajattelun ja järjen puoleksi. Aivojen osat kehittyvät eri tahtiin. Oikea puoli kehittyy vasenta nopeammin, ja se toimiikin varhaislapsuudessa ohjaavana. Oikeaan aivopuoliskoon liittyy sanaton viestintä ja kokonaisuudet, vasempaan taas sanat, yksityiskohdat ja esimerkiksi ajan käsittäminen. Pieni lapsi pystyy siksi tulkitsemaan äänensävyn, jolla asia esitetään, vaikka viestin sanat jäisivätkin ymmärtämättä.

Leikki-ikäinen keskellä puhumisen kulta-aikaa
Aivojen vasemman puoliskon kehittymisen huomaa kaksivuotiaalle tyypillisten ”mikä”-kysymysten vaihtuessa kolmevuotiaalla ”miksi”-kysymyksiksi: lapsi osoittaa pohdintansa liittyvän asioiden välisiin syy-seuraussuhteisiin. Kolmevuotias nauttii satujen ja lorujen kuuntelemisesta, ja käyttää yleensä itse puheessaan jo melko taitavasti aikamuotoja. Nelivuotias alkaa jo olla puhumisen kulta-ajassa, hän leikkii sanoilla, tarinoi ja nauttii keskusteluista vanhempien kanssa. Puhe on useimmiten jo kieliopillisesti melko oikeaa.

Myös muisti kehittyy leikki-iässä voimakkaasti. Ns. omaelämänkerrallinen muisti perustuu aivojen molempien puoliskojen väliseen yhteistoimintaan, eikä meillä siksi yleensä ole muistikuvia varhaisista elämänvaiheistamme ennen noin kolmen vuoden ikää. 

Ajattelu muuttuu koulun aloittamisiässä
Esikouluiässä lapsen elämänpiiri laajenee kodin ulkopuolelle ja lapsi itsenäistyy. Samanaikaisesti lapsen ajattelussa tapahtuu laadullinen muutos. Lapsi pohdiskelee ja oivaltaa, ja numerot ja kirjaimet kiehtovat. Koulun aloittamisen iässä lapsen älyllinen päättely ja johdonmukainen ajattelu kehittyvät suurin harppauksin, ja lapsi ymmärtää helpommin syy-yhteyksiä ja seurauksia. Ajattelu on pienellä koululaisella kuitenkin vielä konkreettista, ja abstraktien merkitysten tai ironisten ja humorististen kielikuvien ymmärtäminen on usein hankalaa.

Suunnittelutaidot kehittyvät 9–12-vuotiaana
Alakoulun viimeisillä luokilla ollessaan lapset elävät seesteistä aikaa. Suurimmat koulun aloittamiseen liittyneet mullistukset ovat jo takanapäin ja murrosiän haasteet vielä edessä. Tässä iässä lapsen looginen päättely kehittyy. Syysuhteita ymmärretään aiempaa paremmin, ja muistaminen ja suunnittelukyvyt kehittyvät. Kymmenvuotias osaa myös käyttää harkintaa ja ottaa huomioon muiden tunteet: nuoremmalle lapselle tyypillinen yltiörehellisyys väistyy, ja totuutta osataan jo tarvittaessa värittää.

Omega-3-rasvahapot ovat merkityksellisiä lapsen aivojen kehitykselle
Omega-3-rasvahappo on tärkeä aivojen rakennusaine. Erityisesti DHA-rasvahapolla on osoitettu olevan merkitystä aivojen normaalille kehitykselle. DHA (250 mg/vrk) edistää aivojen normaalia toimintaa. HappyMe Chewable Calamari Omega-3 on kehitetty kasvaville lapsille. Se sisältää omega-3-rasvahappojen DHA ja EPA lisäksi myös D- ja E-vitamiinia. HappyMe ei ole perinteinen kalaöljy vaan omega-3-öljy on kalmarista peräisin oleva ainutlaatuinen ja kestävä omega-3-lähde, joka sisältää erityisen runsaasti tärkeää DHA-rasvahappoa.

Lähteet:            
Mannerheimin Lastensuojeluliitto, www.mll.fi

Suomen Aivosäätiö, www.aivosaatio.fi

Lue myös:
Ympäristöystävällinen omega-3-lähde
Tiesitkö tämän omega-3:sta?
Omega-3 on tärkeä kasvavalle lapselle
Tätä kaikkea on HappyMe

Tilaa HappyMe Chewable Calamari Omega-3 jo tänään!

HappyMe - lasten omega-3


HappyMe Chewable Calamari Omega-3 on maistuva uutuus, joka on kehitetty erityisesti lapsille. HappyMe sisältää tärkeitä omega-3-rasvahappoja sekä D-vitamiinia ja E-vitamiinia.

HappyMe on pureskeltava geelitabletti ja maistuu lasten suussa herkulliselta. Yksi tabletti päivässä riittää, vaikka lapset mielellään ottaisivat useammankin. Kätevä tapa saada lapset nauttimaan tärkeät rasvahapot päivittäin.

Tilaa heti - saat hauskat siirtotatuoinnit kaupan päälle!